Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2015

2014

2013

2012

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Aktuality:


 

Prezentácia obce


19.05.2016

Deň matiek

     Dňa 15. 5.  2016 o 15. 00 hod. sa v Kultúrnom dome Laškovce zišli  mamičky, babičky,... z našej obce, aby spoločne na malom kultúrnom posedení si pripomenuli a oslávili ich Deň matiek.  V úvode podujatia sa k prítomným mamičkám prihovoril starosta obce Ladislav Janko. O krásny kultúrny zážitok sa postarala folklórna skupina Hatalovčan, ktorá svoje vystúpenie zakončila nádhernou piesňou Mnohaja, blahaja lita – mamičkám a tanečný pár   z tanečnej školy Grácia , ktorý sa predviedol v dvoch blokoch – štandardné tance a latinsko-americké tance.  Každá mamička dostala  sladké prekvapenie (čokoládu)  a nechýbalo  ani malé občerstvenie (kávy, zákusok, ....)

.... foto


10.05.2016

Pozvánka

    

Milé mamičky, Babičky!

 

Pozývame Vás na oslavu pri príležitosti Dňa Matiek, ktoré sa uskutoční dňa 15.5.2016 ( v nedeľu ) o 15:00 hod. v kultúrnom dome v Laškovciach

 

Tešíme sa na Vás.


06.05.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 09.05.2016 t.j. pondelok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


19.04.2016

 

     Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31 marca 2016  


19.04.2016

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31 marca 2016  


24.03.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

    v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2. pism. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že odberné miesto:

 

Laškovce 4 Laškovce, ČOM: 0000399924,

EIC: 24ZVS0000069105R

 

bude v termíne 15. apríl 2016 od 07:30 hod. do 12:30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

...... viac


24.03.2016

 

    Zmluva o prenájme zariadenia LED žiarovky Obecný úrad

 

...... viac


24.03.2016

 

    Zmluva o prenájme zariadenia LED žiarovky Základná škola

 

...... viac


24.03.2016

 

    Zmluva o prenájme zariadenia LED žiarovky Dom smútku

 

...... viac


24.03.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 31.03.2016 t.j. štvrtok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


14.03.2016

 

        Návrh VZN č. 5/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Laškovce 

Prevádzkový poriadok pohrebiska      


14.03.2016

 

        Návrh všeobecne záväzného nariadenia

 č. 4/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni.       


14.03.2016

 

        

      Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Laškovce č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole   

 


14.03.2016

 

        

      Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o

určení školských obvodov   

 


07.03.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

        

Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Laškovce  

 


03.03.2016

 

 

 

     Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície Terénny sociálny pracovník

Pre národný projekt " Terénna sociálna práca 1" konaného dňa 19.2.2016 o 9,oo hod. v kultúrnom dome Laškovce

 

 

...... viac


03.03.2016

 

 

 

     Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície Terénny pracovník

Pre národný projekt " Terénna sociálna práca 1" konaného dňa 19.2.2016 o 9,oo hod. v kultúrnom dome Laškovce

 

 

...... viac


15.02.2016

 

    Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko - záverečné stanovisko  


12.02.2016

 COOP JEDNOTA Michalovce  spotrebné družstvo - POZVÁNKA

    Dozorný výbor Laškovce Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14. 2. 2016 o 16.00 hod. v miestnosti Kultúrneho domu v Laškovciach.


12.02.2016

 Pozvánka

     Prípravný výbor Jednoty Dôchodcov Slovenska v Laškovciach vás pozýva na ustanovujúcu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14. februára 2016 o 15,00 hod.  v miestnom kultúrnom dome.


10.02.2016

 

     Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach  


20.01.2016

 

     Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14 januára 2016  


20.01.2016

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14 januára 2016  


01.02.2016

Výberové konanie

     Obecný úrad Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Laškovce

 

vyhlasuje výberové konanie na

·  jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·         dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (TP).

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. februára 2016 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu v Laškovciach.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov    

...... viac


12.01.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 14.01.2016 t.j. štvrtok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


07.01.2016

 

 

 

    Laškovčan 2015   

 

 

 


06.01.2016

 

    

    Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15 decembra 2015  


06.01.2016

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5 decembra 2015  


03.01.2016 Novoročný punč

     Nový rok 2016 sme oslávili tradične Novoročným punčom. Dňa 1. januára 2016 o 17.00  hod.  sa zišli občania  našej obce pred Kultúrnym domom, aby si popriali šťastný nový rok a zároveň zohriali novoročným punčom. Aj tento rok nechýbal  novoročný ohňostroj a malé pohostenie vo forme chlebíčkov a jednohubiek.

....... foto


01.01.2016 Asistent osvety zdravia

     O pomoci chudobným Rómom sa veľa hovorí, ale výsledky vidieť zriedka. Jedným z programov, ktorý začína prinášať ovocie, je projekt asistentov zdravotnej osvety. Program je jedinečný v tom, že zamestnáva tých, ktorí problémy v rómskych osadách poznajú najlepšie – miestnych obyvateľov—v našej obci je to Marek Miker. 

A čo vlastne taká práca obnáša? Uvedený asistent plní dve hlavné úlohy. Prvou je zdravotná osveta, ktorú rozširuje v rodinách alebo v školách a siaha od drogových závislostí cez prevenciu pred chorobami až po starostlivosť o deti. Druhou úlohou je spolupráca s lekármi.  Asistent Rómov z osady odprevádza i k lekárovi, pomáha im dostať sa do zdravotníckych zariadení a vybaviť, čo potrebujú. V prípade núdze podáva lieky alebo pomáha s rehabilitáciou pacientov, ktorí nemôžu pravidelne cestovať k lekárovi. V rámci osvety rodinám alebo v školách radí, ako aj bez peňazí eliminovať infekčné ochorenia. Asistenta však využíva aj starosta obce pri informovaní o situácii v osade a prípadnom hľadaní riešenia. 

....... foto


 
 

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 24. 05. 2016