Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2014

2013

2012

2011

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Aktuality


 
19.05.2015

Oprava oplotenia pri ZŠ

   Zamestnanci v rámci menších obecných služieb a aktivačných prác opravili v areály a okolí  ZŠ oplotenie, ktoré na  niektorých  miestach bolo už opotrebované, ale na mnohých úsekoch zničené a poškodené obyvateľmi  našej  obce.  Určité úseky sú vymenené nové plechy, ale väčšinou sa plechy dali ešte vyrovnať a silnejšie upevniť.  Podobne sa opravili aj plechy na ihrisku za areálom ZŠ. Fotogalériu si môžete pozrieť tu


19.05.2015 Deň matiek

    Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek  pripomenuli v nedeľu 11. mája posedením v kultúrnom dome spojeným s kultúrnym programom. V úvode podujatia sa mamičkám prihovoril starosta Ladislav Janko a po tom nasledovalo hudobno-tanečné pásmo folklórnej skupiny Harčare z Pozdišoviec.  Každú mamičku čakalo okrem iného milé pohostenie a krásny, praktický darček.  Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

"Mama, ty vieš, že na svete si jediná......"

...... viac


15.05.2015  

   

    Záverečný účet Obce Laškovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014   

 


07.05.2015 Pozvánka

    Obecné zastupiteľstvo a starosta Obce Laškovce Vás pozývajú na kultúrny program z príležitosti Dňa Matiek. Podujatie sa uskutoční dňa 10. mája 2015 (nedeľa) o 17.30 hod. v Kultúrnom dome v Laškovciach.

...... viac


20.04.2015 Výber miestnych daní a poplatkov pre rok 2015

    Správca dane obec Laškovce oznamuje občanom, že v súlade so zákonom  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov začína vyberať daň z nehnuteľností, daň za psa  a iné poplatky pre rok 2015 na obecnom úrade.

Občania budú formou rozhodnutí  priebežne oboznámení o vyberaní miestnych daní podľa súpisných čísel domov.


09.04.2015  

    Na obecný úrad v Laškovciach bola dňa 7 .4. 2015 doručená správa o hodnotení činnosti - Elektrifikácia trate Bánovce n/O - Humenné od spoločnosti DOPRAVPROJEKT a.s. Bratislava. V priebehu 30 dní sa k nej môžu občania Laškoviec vyjadriť. Správa je k nahliadnutiu aj na obecnom úrade.

Správa o hodnotení činnosti je zverejnená aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR .    ...viac


14.03.2015 Čistenie verejných priestranstiev našej obce

    Mnohí z vás to poznajú až priveľmi dobre, prvé hrejivejšie lúče slnka nehlásia len príchod jari, ale aj začiatok prvých jarných prác. Aj zamestnanci obce v rámci menších obecných služieb a aktivačných prác začali už jarné práce v našej obci.  V priebehu mesiacov február, marec sa im podarilo vyčistiť obecné priestranstva pri cintoríne,  za miestnym kostolom a  časť priestorov bývalého roľníckeho družstva. 

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.


12.02.2015 Referendum 7. februára 2015 - výsledky

   

Referendum za rodinu 2015  - výsledky    

 

     V referende za rodinu 2015 bolo v obci Laškovce zaregistrovaných 423 právoplatných voličov. Z nich sa na referende zúčastnilo 67 voličov, čo predstavuje 15,83 % účasť. Počet platných hlasovacích lístkov bol 67.


02.02.2015 Referendum 7. februára 2015

    Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Referendum sa bude konať dňa 7. februára 2015 v čase  

7:00 - 22:00 hod.

Viac o referende nájdete tu...


02.01.2015 Novoročný príhovor starostu obce  Ladislava Janka

   Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vás na začiatku nového roku 2015 pozdravil a  poďakoval za vyjadrenie dôvery v nedávnych komunálnych voľbách. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2015 chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.     ....viac

Volebný program    


01.01.2015 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

   

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 – výsledky    

 

     V komunálnych voľbách 2014 bolo  v obci Laškovce zaregistrovaných 430 právoplatných voličov. Z nich sa na voľbách zúčastnilo 254 voličov, čo predstavuje  59,07 % účasť.


Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 19. 05. 2015