Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2014

2013

2012

2011

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Aktuality


 
19.06.2015

 

    

 

     Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov  do roku 2020

schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 12. 6. 2015.

 

...... viac


19.06.2015

 

    

 

    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Laškovce na obdobie rokov 2014-2020  -

schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 12. 6. 2015.

 

...... viac


12.06.2015

Výberové konanie

      OBEC LAŠKOVCE  v y h l a s u j e  podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s 1.-4. ročníkom, Laškovce, s nástupom od 1.8.2015.

...... viac


02.06.2015

Oprava bočnej cesty

      Firma ZEPO, realizátor stavby  "Kanalizácia Laškovce - 2. stavba",  vykonala  v rámci uvedenej stavby opravu   bočnej cesty    pri  obchode súkromného podnikateľa Miroslava Baka.  Úseky cesty, kde bol poškodený asfalt, vybetónovala.

 

Fotogalériu si môžete pozrieť tu


01.06.2015

Aktivačná činnosť v našej obci

  Ako pracujú občania zamestnaní v rámci aktivačných a menších obecných prác v našej obci si môžete pozrieť v nasledujúcej fotogalérií. 

Ich činnosť v mesiaci máj 2015:

-          kosenie trávy,

-          čistenie a oprava niektorých úsekov priekop,

-          oprava oplotenia pri ZŠ,

-          maľovanie  plotov pri budove ZŠ,

-          čistenie skládky pri železničnej zastávke,

-          bielenie stĺpov na cintoríne,

-          iné....

Fotogalériu si môžete pozrieť tu


19.05.2015 Deň matiek

    Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek  pripomenuli v nedeľu 11. mája posedením v kultúrnom dome spojeným s kultúrnym programom. V úvode podujatia sa mamičkám prihovoril starosta Ladislav Janko a po tom nasledovalo hudobno-tanečné pásmo folklórnej skupiny Harčare z Pozdišoviec.  Každú mamičku čakalo okrem iného milé pohostenie a krásny, praktický darček.  Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

"Mama, ty vieš, že na svete si jediná......"

...... viac


15.05.2015  

   

    Záverečný účet Obce Laškovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014   

 


07.05.2015 Pozvánka

    Obecné zastupiteľstvo a starosta Obce Laškovce Vás pozývajú na kultúrny program z príležitosti Dňa Matiek. Podujatie sa uskutoční dňa 10. mája 2015 (nedeľa) o 17.30 hod. v Kultúrnom dome v Laškovciach.

...... viac


20.04.2015 Výber miestnych daní a poplatkov pre rok 2015

    Správca dane obec Laškovce oznamuje občanom, že v súlade so zákonom  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov začína vyberať daň z nehnuteľností, daň za psa  a iné poplatky pre rok 2015 na obecnom úrade.

Občania budú formou rozhodnutí  priebežne oboznámení o vyberaní miestnych daní podľa súpisných čísel domov.


09.04.2015  

    Na obecný úrad v Laškovciach bola dňa 7 .4. 2015 doručená správa o hodnotení činnosti - Elektrifikácia trate Bánovce n/O - Humenné od spoločnosti DOPRAVPROJEKT a.s. Bratislava. V priebehu 30 dní sa k nej môžu občania Laškoviec vyjadriť. Správa je k nahliadnutiu aj na obecnom úrade.

Správa o hodnotení činnosti je zverejnená aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR .    ...viac


14.03.2015 Čistenie verejných priestranstiev našej obce

    Mnohí z vás to poznajú až priveľmi dobre, prvé hrejivejšie lúče slnka nehlásia len príchod jari, ale aj začiatok prvých jarných prác. Aj zamestnanci obce v rámci menších obecných služieb a aktivačných prác začali už jarné práce v našej obci.  V priebehu mesiacov február, marec sa im podarilo vyčistiť obecné priestranstva pri cintoríne,  za miestnym kostolom a  časť priestorov bývalého roľníckeho družstva. 

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.


12.02.2015 Referendum 7. februára 2015 - výsledky

   

Referendum za rodinu 2015  - výsledky    

 

     V referende za rodinu 2015 bolo v obci Laškovce zaregistrovaných 423 právoplatných voličov. Z nich sa na referende zúčastnilo 67 voličov, čo predstavuje 15,83 % účasť. Počet platných hlasovacích lístkov bol 67.


02.02.2015 Referendum 7. februára 2015

    Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Referendum sa bude konať dňa 7. februára 2015 v čase  

7:00 - 22:00 hod.

Viac o referende nájdete tu...


02.01.2015 Novoročný príhovor starostu obce  Ladislava Janka

   Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vás na začiatku nového roku 2015 pozdravil a  poďakoval za vyjadrenie dôvery v nedávnych komunálnych voľbách. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2015 chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.     ....viac

Volebný program    


01.01.2015 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

   

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 – výsledky    

 

     V komunálnych voľbách 2014 bolo  v obci Laškovce zaregistrovaných 430 právoplatných voličov. Z nich sa na voľbách zúčastnilo 254 voličov, čo predstavuje  59,07 % účasť.


Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 30. 06. 2015