Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2015

2014

2013

2012

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Aktuality:


 

Prezentácia obce


10.02.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu  5. marca 2016  

 Obec Laškovce  podľa ods.2 zák. NR SR č. 307/2015 Z. z. o vyhlásení volieb do NR SR

dňa 5.3.2016 určuje v obci Laškovce 1 volebný okrsok.

 

Čas konania volieb:               7.00 h.- 22.00 h.

Miesto konania volieb:         Kultúrny dom Laškovce  36

 

Poučenie pre voličov:

Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku , čo potvrdí vlastnoručným podpisom. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 všetky informácie - klikni tu - TU


10.02.2016

 

     Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach  


20.01.2016

 

     Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14 januára 2016  


20.01.2016

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14 januára 2016  


01.02.2016

Výberové konanie

     Obecný úrad Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Laškovce

 

vyhlasuje výberové konanie na

·  jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·         dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (TP).

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. februára 2016 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu v Laškovciach.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov    

...... viac


12.01.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 14.01.2016 t.j. štvrtok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


07.01.2016

 

 

 

    Laškovčan 2015   

 

 

 


06.01.2016

 

    

    Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15 decembra 2015  


06.01.2016

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5 decembra 2015  


03.01.2016 Novoročný punč

     Nový rok 2016 sme oslávili tradične Novoročným punčom. Dňa 1. januára 2016 o 17.00  hod.  sa zišli občania  našej obce pred Kultúrnym domom, aby si popriali šťastný nový rok a zároveň zohriali novoročným punčom. Aj tento rok nechýbal  novoročný ohňostroj a malé pohostenie vo forme chlebíčkov a jednohubiek.

....... foto


01.01.2016 Asistent osvety zdravia

     O pomoci chudobným Rómom sa veľa hovorí, ale výsledky vidieť zriedka. Jedným z programov, ktorý začína prinášať ovocie, je projekt asistentov zdravotnej osvety. Program je jedinečný v tom, že zamestnáva tých, ktorí problémy v rómskych osadách poznajú najlepšie – miestnych obyvateľov—v našej obci je to Marek Miker. 

A čo vlastne taká práca obnáša? Uvedený asistent plní dve hlavné úlohy. Prvou je zdravotná osveta, ktorú rozširuje v rodinách alebo v školách a siaha od drogových závislostí cez prevenciu pred chorobami až po starostlivosť o deti. Druhou úlohou je spolupráca s lekármi.  Asistent Rómov z osady odprevádza i k lekárovi, pomáha im dostať sa do zdravotníckych zariadení a vybaviť, čo potrebujú. V prípade núdze podáva lieky alebo pomáha s rehabilitáciou pacientov, ktorí nemôžu pravidelne cestovať k lekárovi. V rámci osvety rodinám alebo v školách radí, ako aj bez peňazí eliminovať infekčné ochorenia. Asistenta však využíva aj starosta obce pri informovaní o situácii v osade a prípadnom hľadaní riešenia. 

....... foto


 
 

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 10. 02. 2016