Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

Samospráva

Obec

Prenesený výkon

Základná škola

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Otázky občanov

Archív

Kontakt


Návštevnosť stránky

 

 

Aktuality26.12.2014  

   

     Zmluva o umiestnení komunikačného prostriedku

...... viac


06.12.2014 Mikuláš 2014

    Dňa 5. 12 2014 sa v priestoroch kultúrneho domu aj tento rok zastavil Svätý MIKULÁŠ so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom, aby  naše deti odmenil za krásne básničky a pesničky  sladkým balíčkom.

....... foto


06.12.2014 Úcta k starším

     V nedeľu 26. októbra 2014 sme si spoločne s našimi seniormi pripomenuli obdobie, ktoré je charakteristické vzdaním úcty k starším. Sme veľmi radi, že starší prijali naše pozvanie, že si dopriali pár okamihov a radostných chvíľ stráviť nedeľné odpoludnie v prítomnosti svojich priateľov a známych.

....... foto


06.10.2014  

     

     Umiestnenie firemného loga.

....... viac


30.9.2014 Sponzorský dar  a.s. Nafta

     

     Nafta a.s. poskytla finančné prostriedky vo výške 1000 € na zavedenie kamerového systému v obci.

....... viac


18.8.2014  
    

 Rómsky futbalový turnaj 3. ročník.

.... foto


26.8.2014  Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Všetky potrebné inormácie sa nachádzajú na  www.minv.sk  v časti  - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 , alebo  kliknutím na odkaz  

· Informácia pre voliča

· Podávanie kandidátnych listín

· Delegovanie do volebných komisií

· Tlačivá a vzory


13.7.2014  
  

   Letecké snímky obce.

..... viac


14.6.2014  
  Ako sa chrániť proti kliešťom.  

15.5.2014 Deň matiek
   Dňa 11. mája 2014 o 15.00 hodine sa v našom kultúrnom dome konali oslavy "DŇA MATIEK".  V úvode podujatia  sa krátkym príhovorom všetkým pozvaným matkám prihovorila starostka obce Gabriela Kaloková. V kultúrnom programe sa predstavili  deti z detského domova rodinného typu ROSNIČKA, ktorý je v našej obci a dedinská folklórna  skupina z Petroviec nad Laborcom "Rokica".

.... foto


15.5.2014 Voľby do Európskeho parlamentu 2014
  

      Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. z 19.12.2013 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa  24. mája 2014   od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.  viac...

Informácie pre voliča nájdete tu:


5.5.2014  
    

 Country ples detských domovov.

.... foto


23.2.2014 Oznam o konaní volieb
   Obec Laškovce podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 Zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov o z n a m u j e voličom čas a miesto konania voľby prezidenta Slovenskej republiky.

 

Voľba prezidenta SR sa uskutoční:

 

15. MARCA 2014 (sobota) od 07,00 do 22,00 hod.

 

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, je určené druhé kolo volieb

 

29. MARCA 2014 (sobota) od 07,00 – 22,00 hod.

Ďalšie informácie nájdete tu ......


8.2.2014  
   Laškovské noviny 2013

6.12.2013  
    

 Mikuláš 2013

.... foto


6.12.2013  
   DODATOK č. DOD/01 - 2013/027/2013-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s kódom ITMS 27120130525 zo dňa 3.4.2013.    

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Dexia banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 05. 01. 2015